امینی دی ماه سال ۱۳۴۲ در تهران به دنیا آمد. این شاعر و طنزپرداز دکترای زبان و ادبیات فارسی دارد. او از دوران نوجوانی به دو زبان ترکی و فارسی شعر می سروده و بخشی از فعالیت ادبی این شاعر در حیطه نقد ادبی و پژوهش بوده است.امینی در میان گونه های ادبی به طنز گرایش بیشتری دارد.

از جمله آثار او:
خندمین تر افسانه ( جلوه های طنز در مثنوی معنوی)
لبخند سعدی ( طنز آوری در غزل های سعدی)
جلسۀ شعر ( نوشته های آموزشی دربارۀ شعر)
اسب ها و خرها ( مجموعه شعر طنز)
دلقک و شاعر دربار ( مجموعه شعر)

جوایز و افتخارات:
دارای مدرک دکترای درجه یک هنری شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت ارشاد (شورای عالی ارزیابی هنرمندان)
مسئولیت های فرهنگی و علمی:
عضو هیئت مدیره بنیاد شعر و ادبیات داستانی
سرگروه کارشناس شعر اداره کتاب ارشاد
عضو گروه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عضو شورای عالی شعر و موسیقی صدا و سیما

برچسب ها: