به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ صبح امروز وزيرآموزش و پرورش در جمع شركت كنندگان در راهپيمايي روز ۱۳ آبان حضوریافت.

صبح امروز سيد محمد بطحايي همراه با دانش آموزان، دانشجويان و ساير اقشار مردم در مراسم يوم ا… ۱۳ آبان روز ملي مبارزه با استكبار جهاني حضور يافت.
براساس اين گزارش اين مراسم همزمان در سراسر كشور و در تهران در مقابل لانه جاسوسي آمريكا و خيابان هاي اطراف برگزارشد .