داستان‌خوانی مریا یزدانی در انتشارات مدرسه

 به گزارش پایگاه خبری انتشارات مدرسه: سینزدهمین جلسه «حلقه تألیف داستان کوتاه» در انتشارات مدرسه با خواندن داستان‌های   زنده‌رود ـ نوشته‌ی اصغر ندیری ، پاسی تیگریس ـ نوشته‌ی مریا یزدانی و پری ـ نوشته‌ی عباس قدیرمحسنی برگزار شد. در ادامه داستانی از یزدانی را به اشتراک گذاشته‌ایم.